Başar Mantar;
ürettiği ve sattığı ürünlerle doğayı korumayı, ülke kalkınmasına katkıda bulunmayı ve tüm üretim süreçlerinde çevreye olan olumsuz etkileri en aza indirmeyi amaç edinmiştir.

Bu amaca ulaşmak üzere aşağıda belirtilen ilke ve politikalar benimsenmiştir:
PAKPEN Çevre ile ilgili tüm yerel, ulusal kanun, çevre mevzuatı ve yönetmeliklere uymak, güncelliğini sağlamak,
PAKPEN Politikalarını;  çalışanlarına, müşterilerine, tedarikçilerine, diğer tüm ilgili taraflara duyurmak, yayınlamak ve ilgili taraflarda çevre bilincini oluşturmak,
PAKPEN Çevresel boyutları belirlemek, çevresel etkilerin türlerini ve zararlarını tespit etmek,
PAKPEN Üretim esnasında veya süreçlerinde ortaya çıkan atıkların geri dönüşümünü sağlamak, en yakın yerde bertaraf etmek veya ettirmek,
PAKPEN Çalışanlarımıza, tedarikçilerimize sürekli eğitim vermek ve çevreye karşı sorumluluk bilincini oluşturmak, duyarlılıklarını artırmak,
PAKPEN Gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre bırakmayı sorumluluk ve görev kabul etmek,
PAKPEN Bu doğrultuda amaç ve hedeflerimizi her yıl gözden geçirerek ilerlemeleri ortaya koymak,
PAKPEN Bu ilkeler ışığında çevre yönetim sistemimizi sürekli geliştirmek.

Bu ilkelerimiz her türlü iletişim imkânlarıyla kamuoyuna duyurulacak ve kamuoyunun görüşüne açık olacaktır.

Yönetim, taahhütte bulunduğu Çevre politika ve hedeflerinin uygulanmasının takipçisi olacaktır.